- -

Estudi ultrasònic no destructiu de la deshidratació de la taronja

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi ultrasònic no destructiu de la deshidratació de la taronja

Show full item record

Parra Andújar, E. (2007). Estudi ultrasònic no destructiu de la deshidratació de la taronja. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/49592

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/49592

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi ultrasònic no destructiu de la deshidratació de la taronja
Author: Parra Andújar, Esther
Director(s): Camarena Femenia, Francisco Sendra Bañuls, Fernando
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2007-09-17
Issued date:
Abstract:
Aquest projecte és una continuació d’un estudi previ titolat: “Determinació de la qualitat de la pell de les fruites mitjançant tècniques ultrasòniques” [3]. En el projecte anterior, també pertanyent a la titulació ...[+]
Subjects: Ultrasons
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sonido e Imagen-Enginyer Tècnic de Telecomunicació, esp. en So i Imatge
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record