- -

La matèria Educació Ambiental en Secundària: l’experiència en L’IES Les Foies de Benigànim

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

La matèria Educació Ambiental en Secundària: l’experiència en L’IES Les Foies de Benigànim

Mostrar el registro completo del ítem

Canet Vidal, E. (2014). La matèria Educació Ambiental en Secundària: l’experiència en L’IES Les Foies de Benigànim. http://hdl.handle.net/10251/50767.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/50767

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: La matèria Educació Ambiental en Secundària: l’experiència en L’IES Les Foies de Benigànim
Autor:
Director(es): Muñoz Zamora, Mª Del Carmen
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Fecha acto/lectura:
2014-09-22
Fecha difusión:
Resumen:
El treball final de carrera presentat com “La matèria Educació Ambiental en Secundària: l’experiència en l’IES Les Foies de Benigànim”, té com objecte el desenvolupament del currículum de l’esmentada matèria optativa de ...[+]


El trabajo final de carrera presentado como “La materia Educación Ambiental en Secundaria: la experiencia en el IES Les Foies de Benigánim”, tiene como objeto el desarrollo del currículum de la mencionada materia optativa ...[+]


Environmental Education in Secondary School: the IES Les Foies Experience” is the name of the Final Degree Project whose main purpose is to developed the curriculum of this ESO optional subject. First of all, a bibliographic ...[+]
Palabras clave: Educació ambiental , Educació secundària , Benigànim , Currículum de ESO , Currículum d'ESO , Educación secundaria , Educación ambiental , Curriculum of ESO , Secondary Education , Environmental education
Derechos de uso: Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial (by-nd-nc)
Titulación: Licenciatura en Ciencias Ambientales-Llicenciatura en Ciències Ambientals
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem