- -

La matèria Educació Ambiental en Secundària: l’experiència en L’IES Les Foies de Benigànim

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

La matèria Educació Ambiental en Secundària: l’experiència en L’IES Les Foies de Benigànim

Show full item record

Canet Vidal, E. (2014). La matèria Educació Ambiental en Secundària: l’experiència en L’IES Les Foies de Benigànim. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/50767

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/50767

Files in this item

Item Metadata

Title: La matèria Educació Ambiental en Secundària: l’experiència en L’IES Les Foies de Benigànim
Author: Canet Vidal, Elvira
Director(s): Muñoz Zamora, Mª del Carmen
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras - Institut d'Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres
Read date / Event date:
2014-09-22
Issued date:
Abstract:
El treball final de carrera presentat com “La matèria Educació Ambiental en Secundària: l’experiència en l’IES Les Foies de Benigànim”, té com objecte el desenvolupament del currículum de l’esmentada matèria optativa de ...[+]


El trabajo final de carrera presentado como “La materia Educación Ambiental en Secundaria: la experiencia en el IES Les Foies de Benigánim”, tiene como objeto el desarrollo del currículum de la mencionada materia optativa ...[+]


Environmental Education in Secondary School: the IES Les Foies Experience” is the name of the Final Degree Project whose main purpose is to developed the curriculum of this ESO optional subject. First of all, a bibliographic ...[+]
Subjects: Educació ambiental , Educació secundària , Benigànim , Currículum de ESO , Currículum d'ESO , Educación secundaria , Educación ambiental , Curriculum of ESO , Secondary Education , Environmental education
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Ciencias Ambientales-Llicenciatura en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record