- -

Estudi de la contaminació acústica en les aules de l'Institut Marta Mata de Salou

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Estudi de la contaminació acústica en les aules de l'Institut Marta Mata de Salou

Show full item record

Costa Burguera, S. (2015). Estudi de la contaminació acústica en les aules de l'Institut Marta Mata de Salou. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/55168

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/55168

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi de la contaminació acústica en les aules de l'Institut Marta Mata de Salou
Author: Costa Burguera, Salvador
Director(s): Rey Tormos, Romina María del Alba Fernández, Jesús
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Física Aplicada - Departament de Física Aplicada
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Universitat Politècnica de València. Centro de Tecnologías Físicas: Acústica, Materiales y Astrofísica - Centre de Tecnologies Físiques: Acústica, Materials i Astrofísica
Read date / Event date:
2015-09-14
Issued date:
Abstract:
En aquest treball final de grau el que es pretén es quantificar el nivell de contaminació acústica que existeix a les aules, o dit d’una altra manera, l’exposició al soroll del professorat i l’alumnat de l’institut Marta ...[+]


The aim of this final project work is to rate the level of noise that exists in the classroom, or said in another way, the noise exposure of the students and teachers in the high school of Marta Mata in Salou, workplace ...[+]
Subjects: Contaminació acústica , Centres educatius , Soroll , Salut , Noise pollution , Noise control
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen-Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record