- -

Estudi dels títols de crèdit en sèries policíaques

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi dels títols de crèdit en sèries policíaques

Show full item record

Arimany Freixa, C. (2015). Estudi dels títols de crèdit en sèries policíaques. http://hdl.handle.net/10251/56793

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/56793

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi dels títols de crèdit en sèries policíaques
Author: Arimany Freixa, Carla
Director(s): Herráiz Zornoza, Beatriz
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art
Read date / Event date:
2015-09-18
Issued date:
Abstract:
El present treball té com a objectiu reconèixer la forma i les tendències que acompanyen els títols de crèdit de sèries policíaques nord-americanes. Per aconseguir aquest objectiu s'han estudiat els elements que porten ...[+]


This research aims to recognize the form and tendencies that come with northAmerican crime TV series title sequences. To achieve this objective the elements that this title sequence possesses have been studied. These ...[+]
Subjects: Títols de crèdit , Sèries de ficció , Crim , Grafisme , Formula narrativa , TV series , Fiction , Graphics , Storytelling , Crime
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Postproducción Digital-Màster Universitari en Postproducció Digital
Type: Tesis de máster

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record