- -

L'evolució estètica dels informatius des de l'aparició de les noves cadenes privades fins l'actualitat.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

L'evolució estètica dels informatius des de l'aparició de les noves cadenes privades fins l'actualitat.

Show full item record

Pedrós Vega, FM. (2015). L'evolució estètica dels informatius des de l'aparició de les noves cadenes privades fins l'actualitat. http://hdl.handle.net/10251/57298.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/57298

Files in this item

Item Metadata

Title: L'evolució estètica dels informatius des de l'aparició de les noves cadenes privades fins l'actualitat.
Author:
Director(s): Herráiz Zornoza, Beatriz
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art
Read date / Event date:
2015-09-15
Issued date:
Abstract:
Aquest treball pretén dur a una anàlisi estètica dels informatius generalistes de l’Estat Espanyol, des de l’aparició de les cadenes privades, als anys noranta, fins l’actualitat. Per tant, es deu d’analitzar el tractament ...[+]


This work aims to bring an aesthetic analysis of general news from Spain, since the advent of private broadcasters, in the nineties, until today. Therefore, you should analyze the chromatic treatment of the different ...[+]
Subjects: Escenografia , Comunicació , Televisió , Informatius , Estètica. , Communication , Aesthetic analysis
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
degree: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record