- -

L'evolució estètica dels informatius des de l'aparició de les noves cadenes privades fins l'actualitat.

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

L'evolució estètica dels informatius des de l'aparició de les noves cadenes privades fins l'actualitat.

Mostrar el registro completo del ítem

Pedrós Vega, FM. (2015). L'evolució estètica dels informatius des de l'aparició de les noves cadenes privades fins l'actualitat. http://hdl.handle.net/10251/57298.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/57298

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: L'evolució estètica dels informatius des de l'aparició de les noves cadenes privades fins l'actualitat.
Autor:
Director(es): Herráiz Zornoza, Beatriz
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art
Fecha acto/lectura:
2015-09-15
Fecha difusión:
Resumen:
Aquest treball pretén dur a una anàlisi estètica dels informatius generalistes de l’Estat Espanyol, des de l’aparició de les cadenes privades, als anys noranta, fins l’actualitat. Per tant, es deu d’analitzar el tractament ...[+]


This work aims to bring an aesthetic analysis of general news from Spain, since the advent of private broadcasters, in the nineties, until today. Therefore, you should analyze the chromatic treatment of the different ...[+]
Palabras clave: Escenografia , Comunicació , Televisió , Informatius , Estètica. , Communication , Aesthetic analysis
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem