- -

L'evolució estètica dels informatius des de l'aparició de les noves cadenes privades fins l'actualitat

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

L'evolució estètica dels informatius des de l'aparició de les noves cadenes privades fins l'actualitat

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Herráiz Zornoza, Beatriz es_ES
dc.contributor.author Pedrós Vega, Franco Mauricio es_ES
dc.date.accessioned 2015-11-10T13:42:20Z
dc.date.available 2015-11-10T13:42:20Z
dc.date.created 2015-09-15
dc.date.issued 2015-11-10 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/57298
dc.description.abstract Aquest treball pretén dur a una anàlisi estètica dels informatius generalistes de l’Estat Espanyol, des de l’aparició de les cadenes privades, als anys noranta, fins l’actualitat. Per tant, es deu d’analitzar el tractament cromàtic dels diferents informatius per a saber si sol estar relacionada amb els colors corporatius del mitjà. També s’ha d’analitzar com ha sigut l’evolució dels tipus de pla amb el transcórrer dels anys. A més, examinar l’escenografia dels informatius per veure si ha anat evolucionant per atraure més l’atenció dels televidents. De manera paral·lela s’ha de constatar els canvis realitzats en la il·luminació per a saber quin és el tipus d’il·luminació. Per això es farà un visionada dels diferents informatius, en els diferents períodes per veure com ha evolucionat l’escenografia, el tractament cromàtic, la fotografia i la il·luminació es_ES
dc.description.abstract This work aims to bring an aesthetic analysis of general news from Spain, since the advent of private broadcasters, in the nineties, until today. Therefore, you should analyze the chromatic treatment of the different information to know if it can be related to the corporate colours of the media. It should also analyze how has been the evolution of the types of shot with the passing of the years. Also, examine the sets of information to see if it has evolved to attract the attention of viewers. In parallel must observe changes in illumination to know what kind of lighting. For this there will be viewing different information, at different time to see how it has evolved the set design, chromatic treatment, photography and lighting. es_ES
dc.format.extent 72 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Escenografia es_ES
dc.subject Comunicació es_ES
dc.subject Televisió es_ES
dc.subject Informatius es_ES
dc.subject Estètica. es_ES
dc.subject Communication es_ES
dc.subject Aesthetic analysis es_ES
dc.subject.classification COMUNICACION AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD es_ES
dc.subject.other Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual es_ES
dc.title L'evolució estètica dels informatius des de l'aparició de les noves cadenes privades fins l'actualitat es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pedrós Vega, FM. (2015). L'evolució estètica dels informatius des de l'aparició de les noves cadenes privades fins l'actualitat. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/57298 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\27412 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record