- -

El potencial expressiu de la plàstica cinematogràfica des de la visió del director d'art Fèlix Murcia.

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

El potencial expressiu de la plàstica cinematogràfica des de la visió del director d'art Fèlix Murcia.

Mostrar el registro completo del ítem

Ferrer Torrent, V. (2015). El potencial expressiu de la plàstica cinematogràfica des de la visió del director d'art Fèlix Murcia. http://hdl.handle.net/10251/59925.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/59925

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: El potencial expressiu de la plàstica cinematogràfica des de la visió del director d'art Fèlix Murcia.
Autor:
Director(es): Pavia Cogollos, José
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art
Fecha acto/lectura:
2015-09-17
Fecha difusión:
Resumen:
El present treball és un intent de reflexionar sobre la importància i transcendència que els elements plàstics i expressius exerceixen en la creació d'espais cinematogràfics, posant especial atenció a la seua finalitat ...[+]


The present work is an attempt to think about the importance and significance plastic and expressive elements play in creating cinematographic spaces creating paying attention to its salient role in order to create a ...[+]
Palabras clave: Cinema , Direcció artística , Escenografia , Dramatisme , Film analysis , Art direction , Set design
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem