- -

El potencial expressiu de la plàstica cinematogràfica des de la visió del director d'art Fèlix Murcia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El potencial expressiu de la plàstica cinematogràfica des de la visió del director d'art Fèlix Murcia

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Pavia Cogollos, José es_ES
dc.contributor.author Ferrer Torrent, Vicenta es_ES
dc.date.accessioned 2016-01-15T13:49:29Z
dc.date.available 2016-01-15T13:49:29Z
dc.date.created 2015-09-17
dc.date.issued 2016-01-15 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/59925
dc.description.abstract El present treball és un intent de reflexionar sobre la importància i transcendència que els elements plàstics i expressius exerceixen en la creació d'espais cinematogràfics, posant especial atenció a la seua finalitat a l'hora de crear una atmosfera adequada que recolze l'acció dramàtica que té lloc. Per mitjà de la disposició dels diferents elements visuals com són el color, la forma, la textura... les imatges audiovisuals transmeten gran quantitat d'informació significativa. El director artístic és l'encarregat del tractament plàstic, sens dubte és un dels agents fonamentals en l'aspecte final d'una pel·lícula. Així, estudiarem a Félix Murcia, un dels més destacats directors artístics del cinema espanyol. D'aquesta manera analitzarem algunes de les seues obres més importants per tal de poder entendre millor el seu treball. es_ES
dc.description.abstract The present work is an attempt to think about the importance and significance plastic and expressive elements play in creating cinematographic spaces creating paying attention to its salient role in order to create a suitable atmosphere to house the dramatic action. By means of the arrangement of the different visual elements such as color, shape, texture... audiovisual images convey a more than significant amount of information. The artistic director remains in charge of plastic treatment, no doubt he is one of the fundamental agents in the final look of a given film. We will take as a case study Felix Murcia, indeed one of the most prominent artistic directors of Spanish cinema as. In doing so we will examine some of his most significant works trying to shed light to the way he understands his work. es_ES
dc.format.extent 52 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Cinema es_ES
dc.subject Direcció artística es_ES
dc.subject Escenografia es_ES
dc.subject Dramatisme es_ES
dc.subject Film analysis es_ES
dc.subject Art direction es_ES
dc.subject Set design es_ES
dc.subject.classification COMUNICACION AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD es_ES
dc.subject.other Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual es_ES
dc.title El potencial expressiu de la plàstica cinematogràfica des de la visió del director d'art Fèlix Murcia es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art es_ES
dc.description.bibliographicCitation Ferrer Torrent, V. (2015). El potencial expressiu de la plàstica cinematogràfica des de la visió del director d'art Fèlix Murcia. http://hdl.handle.net/10251/59925 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\23623 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record