- -

Consistència dels indicadors de competitivitat de la indústria vitivinícola espanyola al mercat internacional

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Consistència dels indicadors de competitivitat de la indústria vitivinícola espanyola al mercat internacional

Show full item record

Cervera Ferrer, FJ. (2015). Consistència dels indicadors de competitivitat de la indústria vitivinícola espanyola al mercat internacional. http://hdl.handle.net/10251/61701

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/61701

Files in this item

Item Metadata

Title: Consistència dels indicadors de competitivitat de la indústria vitivinícola espanyola al mercat internacional
Author: Cervera Ferrer, Francesc Josep
Director(s): Compes López, Raúl
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Servicio de Alumnado - Servei d'Alumnat
Read date / Event date:
2015-04-28
Issued date:
Abstract:
[EN] Recent years, the concept of competitiveness has gained significant importance in the context of an increasingly globalized economy. In this scenario, international wine markets have also undergone significant changes ...[+]


[CA] Als últims anys, el concepte de competitivitat ha adquirit una importància rellevant en el marc de l’economia creixentment globalitzada. En aquest escenari, els mercats internacionals del vi també han patit canvis ...[+]
Subjects: Avantatge comparatiu , Sector vinícola espanyol , Anàlisi de consistència
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente-Màster Universitari en Economia Agroalimentària i del Medi Ambient
Type: Tesis de máster

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record