- -

El retrat de l¿àvia. Àlbum il·lustrat

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El retrat de l¿àvia. Àlbum il·lustrat

Show full item record

Vendrell Lahosa, D. (2015). El retrat de l¿àvia. Àlbum il·lustrat. http://hdl.handle.net/10251/61790.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/61790

Files in this item

Item Metadata

Title: El retrat de l¿àvia. Àlbum il·lustrat
Author: Vendrell Lahosa, David
Director(s): Heras Evangelio, David
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2015-07-16
Issued date:
Abstract:
[CA] El present treball final de grau té com a finalitat realitzar l’edició d’un àlbum il·lustrat destinat al públic infantil. L’objectiu principal és treballar una narració breu redactada en forma de microrelat, ...[+]


[EN] The aim of this paper is to create the edition of an picture book for children. The main objective is to work on a brief narration presented as a short story with complementary genuine illustrations and shaping the ...[+]
Subjects: Experimen tació gràfica , Il·lus tració , Disse ny editorial , Àlbum il·lustrat infantil
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record