- -

El retrat de l¿àvia. Àlbum il·lustrat

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El retrat de l¿àvia. Àlbum il·lustrat

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Heras Evangelio, David es_ES
dc.contributor.author Vendrell Lahosa, David es_ES
dc.date.accessioned 2016-03-14T09:39:33Z
dc.date.available 2016-03-14T09:39:33Z
dc.date.created 2015-07-16
dc.date.issued 2016-03-14 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/61790
dc.description.abstract [VA] El present treball final de grau té com a finalitat realitzar l’edició d’un àlbum il·lustrat destinat al públic infantil. L’objectiu principal és treballar una narració breu redactada en forma de microrelat, complementant-la amb il·lustracions pròpies i treballant la maquetació per a donar-li format d’àlbum. Aquest projecte és de caràcter personal i l’he realitzat amb la intenció de desenvolupar les capacitats i coneixements adquirits en el transcurs del grau en belles arts. El propòsit és definir el meu perfil dins del món del disseny i la il·lustració, i produir una creació editorial que es puga considerar en l’àmbit professional. Com que no es tracta d’un encàrrec realitzat per un client he tingut la possibilitat de treballar amb total llibertat partint d’un text que he escollit, ja que s’adapta a les meues necessitats expressives i tracta una temàtica que es troba dins dels meus interessos comunicatius. En aquesta memòria escrita queda enregistrada tota la informació que ha sigut necessària per a explicar d’una manera clara i ordenada quin ha sigut el procés que he seguit per a conformar l’àlbum il·lustrat. L’estructura s’origina a partir de les necessitats pròpies del projecte que tenen relació directa amb la metodologia habitual que es treballa en els projectes d’il·lustració i disseny editorial. es_ES
dc.description.abstract [EN] The aim of this paper is to create the edition of an picture book for children. The main objective is to work on a brief narration presented as a short story with complementary genuine illustrations and shaping the layout in order to give it a proper format as an album. The project has been created individually and the intention was to develop the different knowledge acquired during the arts degree. This is not only an attempt to define my own profile inside the world of illustration and design but, to produce an editorial that could be considered in the professional sphere. As it is not an order, I have had the possibility of working with total freedom choosing a text that fits all my expressive necessities and deals with a really interesting communicative topic. This paper presents all the necessary information in order to present in a clear way which was the process that has been followed in order to create the illustrated album. The layout has its roots in the own necessities of the project that are closely related to the usual methodology that is worked in illustration and design projects. es_ES
dc.format.extent 37 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Experimen tació gràfica es_ES
dc.subject Il·lus tració es_ES
dc.subject Disse ny editorial es_ES
dc.subject Àlbum il·lustrat infantil es_ES
dc.subject.classification DIBUJO es_ES
dc.subject.other Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts es_ES
dc.title El retrat de l¿àvia. Àlbum il·lustrat es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Vendrell Lahosa, D. (2015). El retrat de l¿àvia. Àlbum il·lustrat. http://hdl.handle.net/10251/61790. es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\25432 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record