- -

Anàlisi d'un projecte d'habitatge unifamiliar aïllat sostenible. Utilitzem les 4R: reducció, reutilització, reciclatge i rehabilitació?

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisi d'un projecte d'habitatge unifamiliar aïllat sostenible. Utilitzem les 4R: reducció, reutilització, reciclatge i rehabilitació?

Show full item record

Bou Ferris, EP. (2016). Anàlisi d'un projecte d'habitatge unifamiliar aïllat sostenible. Utilitzem les 4R: reducció, reutilització, reciclatge i rehabilitació?. http://hdl.handle.net/10251/70868.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/70868

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisi d'un projecte d'habitatge unifamiliar aïllat sostenible. Utilitzem les 4R: reducció, reutilització, reciclatge i rehabilitació?
Author: Bou Ferris, Empar Pilar
Director(s): Iborra Lucas, Milagro
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Construcciones Arquitectónicas - Departament de Construccions Arquitectòniques
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación - Escola Tècnica Superior de Gestió en l'Edificació
Read date / Event date:
2016-09-15
Issued date:
Abstract:
[ES] Tot està lligat, i cada vegada més veus s'uneixen, necessitem decréixer, un dels lemes que més s'està escoltant últimament és «ALL YOU NEED IS LESS» necessitem ser conscients dels recursos naturals que ens dóna la ...[+]


[EN] All is tied, many of us join together supporting alternative living option in today's modern world. One of the lessons that we have learned is that "ALL YOU NEED IS LESS". We should strive to be informed of the natural ...[+]
Subjects: Arquitectura sostenible , Pressupostos (Contrucció) , Energies renovables , Certificació energètica , Impacte ambiental , Habitatges unifamiliars , Sustainable architecture , Estimates (Building) , Renewable energy , Energy certification , Environmental impact , Housing, Single family
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Arquitectura Técnica-Grau en Arquitectura Tècnica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record