- -

Anàlisi d'un projecte d'habitatge unifamiliar aïllat sostenible. Utilitzem les 4R: reducció, reutilització, reciclatge i rehabilitació?

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisi d'un projecte d'habitatge unifamiliar aïllat sostenible. Utilitzem les 4R: reducció, reutilització, reciclatge i rehabilitació?

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Iborra Lucas, Milagro es_ES
dc.contributor.author Bou Ferris, Empar Pilar es_ES
dc.date.accessioned 2016-09-30T17:57:38Z
dc.date.available 2016-09-30T17:57:38Z
dc.date.created 2016-09-15
dc.date.issued 2016-09-30 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/70868
dc.description.abstract [ES] Tot està lligat, i cada vegada més veus s'uneixen, necessitem decréixer, un dels lemes que més s'està escoltant últimament és «ALL YOU NEED IS LESS» necessitem ser conscients dels recursos naturals que ens dóna la terra, no són infinits; necessitem ser més sostenibles a l'hora de viure. Hem de construir habitatges més sostenibles, però què és un habitatge sostenible? Aquesta és una de les qüestions que es plantejarà i s’intentarà resoldre donant unes estratègies que ens permeten aconseguir el nostre fi i posteriorment poder comprovar-ho. S’analitzarà un habitatge sostenible i es demostrarà, que amb aquesta tipologia d'habitatge s’és més sostenible i respectuós amb el que ens envolta i es contribueix en aquest decreixement tan necessari en la nostra societat, tanmateix es demostrarà que aquest tipus d'habitatges no tenen un pressupost més elevat que en els altres habitatges més «normals». es_ES
dc.description.abstract [EN] All is tied, many of us join together supporting alternative living option in today's modern world. One of the lessons that we have learned is that "ALL YOU NEED IS LESS". We should strive to be informed of the natural resources that the world has available and realize that they will not last forever. We all need to create a more sustainable way of living to protect our future and planet. We should build better houses with a sustainable and eco-friendly design. This then raises the question that what is a sustainable & Eco house? We will have to try and come up with a solution that works for all. We need to test and analyze an Eco house against a standard normal build proving that this is a more sustainable option for the future. It will show we respect the planet and our surroundings, however, we need to compare the budget of the two houses and bring the Eco option in at the same costs to enable this to be a viable plan for the future. es_ES
dc.format.extent 154 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial (by-nc) es_ES
dc.subject Arquitectura sostenible es_ES
dc.subject Pressupostos (Contrucció) es_ES
dc.subject Energies renovables es_ES
dc.subject Certificació energètica es_ES
dc.subject Impacte ambiental es_ES
dc.subject Habitatges unifamiliars es_ES
dc.subject Sustainable architecture es_ES
dc.subject Estimates (Building) es_ES
dc.subject Renewable energy es_ES
dc.subject Energy certification es_ES
dc.subject Environmental impact es_ES
dc.subject Housing, Single family es_ES
dc.subject.classification CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS es_ES
dc.subject.other Grado en Arquitectura Técnica-Grau en Arquitectura Tècnica es_ES
dc.title Anàlisi d'un projecte d'habitatge unifamiliar aïllat sostenible. Utilitzem les 4R: reducció, reutilització, reciclatge i rehabilitació? es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Construcciones Arquitectónicas - Departament de Construccions Arquitectòniques es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación - Escola Tècnica Superior de Gestió en l'Edificació es_ES
dc.description.bibliographicCitation Bou Ferris, EP. (2016). Anàlisi d'un projecte d'habitatge unifamiliar aïllat sostenible. Utilitzem les 4R: reducció, reutilització, reciclatge i rehabilitació?. http://hdl.handle.net/10251/70868. es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\47453 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record