- -

Realització d'una peça audiovisual per a l'enteniment de la competència transversal “innovació, creativitat i emprenedoria (CT-4)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Realització d'una peça audiovisual per a l'enteniment de la competència transversal “innovació, creativitat i emprenedoria (CT-4)

Show full item record

Chilet Murgui, I. (2016). Realització d'una peça audiovisual per a l'enteniment de la competència transversal “innovació, creativitat i emprenedoria (CT-4). Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/71129

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/71129

Files in this item

Item Metadata

Title: Realització d'una peça audiovisual per a l'enteniment de la competència transversal “innovació, creativitat i emprenedoria (CT-4)
Author: Chilet Murgui, Irene
Director(s): Lloret Mauri, Jaime
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras - Institut d'Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres
Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicaciones - Departament de Comunicacions
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2016-07-19
Issued date:
Abstract:
El present treball final de màster tracta sobre la realització d'una peça audiovisual sobre la competència transversal innovació, creativitat i emprenedoria. A aquest vídeo s'expliquen els conceptes d'aquesta competència, ...[+]


This final project for master is a study of making of an audiovisual work about the transversal competence, innovation, creativity and entrepreneurship. This video explaines the transversal concept in addition to ...[+]
Subjects: Competencias transversales , Creativitat , Innovació , Emprenedoria , Audiovisual contents , Video edition , Entrepreneurship , Innovation
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Postproducción Digital-Màster Universitari en Postproducció Digital
Type: Tesis de máster

recommendations

 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record