- -

Ús de tecnologies no convencionals de depuració d'aigües residuals per a un municipi de 6.000 habitants equivalents (Xeraco). Estudi comparatiu amb la instal·lació actual

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Ús de tecnologies no convencionals de depuració d'aigües residuals per a un municipi de 6.000 habitants equivalents (Xeraco). Estudi comparatiu amb la instal·lació actual

Show full item record

Baldoví Royo, E. (2016). Ús de tecnologies no convencionals de depuració d'aigües residuals per a un municipi de 6.000 habitants equivalents (Xeraco). Estudi comparatiu amb la instal·lació actual. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/72644

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/72644

Files in this item

Item Metadata

Title: Ús de tecnologies no convencionals de depuració d'aigües residuals per a un municipi de 6.000 habitants equivalents (Xeraco). Estudi comparatiu amb la instal·lació actual
Author: Baldoví Royo, Eva
Director(s): González Romero, Juan Andrés Mengual Cuquerella, Jesús
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente - Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2016-09-14
Issued date:
Abstract:
L’aigua és un recurs essencial per a la vida, i actualment, és un dels recursos naturals més utilitzats per la humanitat. Quasi la totalitat de les activitats humanes utilitzen aigua en els seus procediments, i ...[+]


The water is a resource essential for the life, and currently, is one of those resources natural more used by the humanity. Almost all human activities used water in its procedures, and are these activities which pollute ...[+]
Subjects: Macròfites , Tecnologia de l'aigua , Tractament d'aigües residuals , Urban wastewater treatment , Depuración de aguas , Calidad del agua
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ciencias Ambientales-Grau en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record