- -

Anàlisi de l’estratègia social media de la web Pantallas Amigas i proposta d’un pla d’actuació a les xarxes socials per a reduir els casos de cyberbullying entre els adolescents

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisi de l’estratègia social media de la web Pantallas Amigas i proposta d’un pla d’actuació a les xarxes socials per a reduir els casos de cyberbullying entre els adolescents

Show full item record

Brotons García, C. (2016). Anàlisi de l’estratègia social media de la web Pantallas Amigas i proposta d’un pla d’actuació a les xarxes socials per a reduir els casos de cyberbullying entre els adolescents. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/75419

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/75419

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisi de l’estratègia social media de la web Pantallas Amigas i proposta d’un pla d’actuació a les xarxes socials per a reduir els casos de cyberbullying entre els adolescents
Author: Brotons García, Cristina
Director(s): Cabrera Méndez, Margarita Díez Somavilla, Rebeca
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Instituto de Diseño para la Fabricación y Producción Automatizada - Institut de Disseny per a la Fabricació i Producció Automatitzada
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art
Read date / Event date:
2016-09-21
Issued date:
Abstract:
L afinitat que ha nascut entre els adolescents i les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) suposa l accés a un gran ventall de possibilitats i, al mateix temps planteja noves circumstàncies que poden ...[+]
Subjects: Bullying , Cyberbullying , Xarxes socials , TIC , Educació , Adolescents
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Contenidos y Aspectos Legales en la Sociedad de la Información-Màster Universitari en Continguts i Aspectes Legals en la Societat de la Informació
Type: Tesis de máster

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record