- -

L'estructura del sòl

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

L'estructura del sòl

Show full item record

Moreno Ramón, H.; Gisbert Blanquer, JM.; Ibañez Asensio, S. (2010). L'estructura del sòl. http://hdl.handle.net/10251/8011

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/8011

Files in this item

Item Metadata

Title: L'estructura del sòl
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms
Issued date:
Abstract:
L'estructura del sòl és un dels paràmetres que més influïxen en les característiques de cada un dels diferents horitzons d'un perfil. El seu tipus, classe i grau són paràmetres definibles que han de ser reconeguts i anotats ...[+]
Subjects: Estructura , Sòl
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Type: Objeto de aprendizaje
Learning Resource Type: Artículo Docente
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Fácil
Interactivity Level: Medio
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 10
Educational language: Catalán

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record