- -

Aplicació del model EUROSEM a la part alta del Barranc de la Casella al terme municipal d’Alzira

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Aplicació del model EUROSEM a la part alta del Barranc de la Casella al terme municipal d’Alzira

Show full item record

Bella Soler, V. (2009). Aplicació del model EUROSEM a la part alta del Barranc de la Casella al terme municipal d’Alzira. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/85851

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/85851

Files in this item

Item Metadata

Title: Aplicació del model EUROSEM a la part alta del Barranc de la Casella al terme municipal d’Alzira
Author: Bella Soler, Vicent
Director(s): Lull Noguera, Cristina Delgado Artes, Rafael Lidón Cerezuela, Antonio Luis Llinares Palacios, Josep Vicent
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria - Departament d'Enginyeria Rural i Agroalimentària
Universitat Politècnica de València. Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras - Institut d'Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres
Universitat Politècnica de València. Departamento de Química - Departament de Química
Universitat Politècnica de València. Instituto Agroforestal Mediterráneo - Institut Agroforestal Mediterrani
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente - Institut Universitari d'Enginyeria de l'Aigua i Medi Ambient
Read date / Event date:
2009-05-25
Issued date:
Abstract:
Es pretén: 􀂾 Obtindre dades quantitatives dels sediments realitzant simulacions de pluges per tal de predir futurs problemes relacionats amb l’erosió, desertització de vessants i mesures per evitar aquests fenòmens, ...[+]
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Ciencias Ambientales-Llicenciatura en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record