- -

Aplicació del model EUROSEM a la part alta del Barranc de la Casella al terme municipal d’Alzira

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Aplicació del model EUROSEM a la part alta del Barranc de la Casella al terme municipal d’Alzira

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Lull Noguera, Cristina es_ES
dc.contributor.advisor Delgado Artes, Rafael es_ES
dc.contributor.advisor Lidón Cerezuela, Antonio Luis es_ES
dc.contributor.advisor Llinares Palacios, Josep Vicent es_ES
dc.contributor.author Bella Soler, Vicent es_ES
dc.date.accessioned 2017-07-27T07:39:50Z
dc.date.available 2017-07-27T07:39:50Z
dc.date.created 2009-05-25
dc.date.issued 2017-07-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/85851
dc.description.abstract Es pretén: 􀂾 Obtindre dades quantitatives dels sediments realitzant simulacions de pluges per tal de predir futurs problemes relacionats amb l’erosió, desertització de vessants i mesures per evitar aquests fenòmens, així com avaluar diferents estratègies de conservació dels sòls. 􀂾 L’aplicació del model a parcel·les forestals de la part alta del “Barranc de la Casella” per tal d’obtenir l’estat de conservació del sòl, la cobertura vegetal, pendents, entre d’altres, i poder determinar d’aquesta manera les possibles causes i fenòmens erosius i degradadors de la qualitat edàfica. 􀂾 Obtindre mapes cartogràfics de la zona d’estudi i veure com afecta l’estructura geomorfològica a desenvolupar processos erosius. 􀂾 El coneixement del funcionament del model europeu de predicció de l’erosió hídrica i la determinació de les variables de major influència de l’EUROSEM. 􀂾 Conèixer el grau d’erosió potencial de la Casella simulant un hipotètic cas d’incendi forestal que arrasa tota la cobertura vegetal de la zona elevada del Barranc. es_ES
dc.format.extent 384 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject.classification EDAFOLOGIA Y QUIMICA AGRICOLA es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA AGROFORESTAL es_ES
dc.subject.other Licenciatura en Ciencias Ambientales-Llicenciatura en Ciències Ambientals es_ES
dc.title Aplicació del model EUROSEM a la part alta del Barranc de la Casella al terme municipal d’Alzira es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria - Departament d'Enginyeria Rural i Agroalimentària es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras - Institut d'Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Química - Departament de Química es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto Agroforestal Mediterráneo - Institut Agroforestal Mediterrani es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente - Institut Universitari d'Enginyeria de l'Aigua i Medi Ambient es_ES
dc.description.bibliographicCitation Bella Soler, V. (2009). Aplicació del model EUROSEM a la part alta del Barranc de la Casella al terme municipal d’Alzira. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/85851 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record