- -

Proposal of strategies for the implementation of the Spanish construction companies in India

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Proposal of strategies for the implementation of the Spanish construction companies in India

Show full item record

Khan, N. (2017). Proposal of strategies for the implementation of the Spanish construction companies in India. http://hdl.handle.net/10251/88720.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/88720

Files in this item

Item Metadata

Title: Proposal of strategies for the implementation of the Spanish construction companies in India
Author: Khan, Nazim
Director(s): Jiménez Ayala, Jaime
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería Civil - Departament d'Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil
Read date / Event date:
2017-07-28
Issued date:
Abstract:
[EN] The economic crisis that began in Spain in 2008 has led to the collapse of the construction sector. The large Spanish construction companies, which already had a wide dedication to the international market, have seen ...[+]


[CA] La crisi econòmica que va començar a Espanya en 2008 ha provocat l'afonament del sector de la construcció, tant d'edificació com d'obra civil. Les grans empreses constructores espanyoles, que ja comptaven amb una ...[+]


[ES] La crisis económica que comenzó en España en 2008 ha provocado el desplome del sector de la construcción, tanto de edificación como de obra civil. Las grandes empresas constructoras españolas, que ya contaban con una ...[+]
Subjects: SWOT , Strategies , Construction , Internationalisation , Spain , Companies , Estratègies , Construcció , Internacionalització , Índia , Espanya , Empreses , DAFO , Estrategias , Construcción , Internacionalización , India , España , Empresas
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil-Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil
Type: Tesis de máster

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record