- -

Estudi de solucions per al condicionament del tram urbà del Barranc dels Molins per als cabals aportats pel drenatge transversal de l'autovia A-33 i els enllaços ferroviaris en La Font de la Figuera (València). Disseny hidràulic i constructiu de la solució centre

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Estudi de solucions per al condicionament del tram urbà del Barranc dels Molins per als cabals aportats pel drenatge transversal de l'autovia A-33 i els enllaços ferroviaris en La Font de la Figuera (València). Disseny hidràulic i constructiu de la solució centre

Show full item record

Chambó Campos, V. (2018). Estudi de solucions per al condicionament del tram urbà del Barranc dels Molins per als cabals aportats pel drenatge transversal de l'autovia A-33 i els enllaços ferroviaris en La Font de la Figuera (València). Disseny hidràulic i constructiu de la solució centre. http://hdl.handle.net/10251/112415

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/112415

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi de solucions per al condicionament del tram urbà del Barranc dels Molins per als cabals aportats pel drenatge transversal de l'autovia A-33 i els enllaços ferroviaris en La Font de la Figuera (València). Disseny hidràulic i constructiu de la solució centre
Author: Chambó Campos, Vicent
Director(s): Marco Segura, Juan Bautista
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente - Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente - Institut Universitari d'Enginyeria de l'Aigua i Medi Ambient
Read date / Event date:
2018-09-20
Issued date:
Abstract:
[EN] The following study of solutions is a proposal for arranging the urban section of Barranc dels Molins in La Font de la Figuera (Valencia) with the complete rehabilitation of the park, respecting and including the ...[+]


[CA] L'estudi de solucions realitzat és una proposta de condicionament del tram urbà del barranc dels Molins en La Font de la Figuera (València) amb la rehabilitació completa del parc, respectant i integrant els elements ...[+]


[ES] El estudio de soluciones realizado es una propuesta del acondicionamiento del tramo urbano del Barranc dels Molins en La Font de la Figuera (Valencia) con la rehabilitación completa del parque, respetando y integrando ...[+]
Subjects: Solutions study , Hydraulic design , Constructive , Urban , Solution , Centre , Ravine , Track , Fast , Step , Canalization , La Font de la Figuera , Estudi de solucions , Disseny hidràulic , Constructiu , Urbanístic , Solució , Barranc , Molins , Ràpida , Canalització , Fuente la Higuera , Estudio de soluciones , Diseño hidráulico , Constructivo , Urbanístico , Solución , Centro , Barranco , Molinos , Canal , Rápida , Escalonada , Canalización
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record