- -

Preproducció d'un documental sobre l'ús del valencià a València: Com parla València?

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Preproducció d'un documental sobre l'ús del valencià a València: Com parla València?

Show full item record

Giner Blasco, M. (2020). Preproducció d'un documental sobre l'ús del valencià a València: Com parla València?. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/150115

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/150115

Files in this item

Item Metadata

Title: Preproducció d'un documental sobre l'ús del valencià a València: Com parla València?
Author: Giner Blasco, Mar
Director(s): Mas Castells, Josep Àngel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2020-07-23
Issued date:
Abstract:
[CA] Aquest projecte consisteix a planificar la preproducció d’un documental anomenat Com parla València?. Es basa en el dubte generalitzat de si els habitants de València ciutat parlen o no valencià. Se centrarà en l’ús ...[+]


[EN] This project consists of planning the pre-production of a documentary called Com parla València?. It is based on the widespread doubt of whether or not the inhabitants of Valencia speak Valencian. Focused on the oral ...[+]
Subjects: Preproducció , Documental , València , Valencià , Pre-production , Documentary , Valencian language
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record