- -

La tomata ‘Valenciana’ del Perelló: comparació de les seues característiques genètiques i fenotípiques amb el conjunt de tomates tradicionals europees.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La tomata ‘Valenciana’ del Perelló: comparació de les seues característiques genètiques i fenotípiques amb el conjunt de tomates tradicionals europees.

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Pons Puig, Clara es_ES
dc.contributor.author Monforte Gilabert, Antonio José es_ES
dc.contributor.author Figás Moreno, María del Rosario es_ES
dc.contributor.author Soler Aleixandre, Salvador es_ES
dc.contributor.author Blanca Postigo, José Miguel es_ES
dc.contributor.author Ziarsolo Areitioaurtena, Pello es_ES
dc.contributor.author Cañizares Sales, Joaquín es_ES
dc.contributor.author Díez Niclós, María José Teresa de Jesús es_ES
dc.contributor.author Prohens Tomás, Jaime es_ES
dc.contributor.author Granell Richart, Antonio es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.2784766; north=39.2761486; name=El Perelló, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2021-01-14T13:42:27Z
dc.date.available 2021-01-14T13:42:27Z
dc.date.issued 2020-12-09
dc.identifier.isbn 9788490485699
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/158979
dc.description.abstract [CA] La tomata ‘Valenciana del Perelló’, originaria de l’horta de València, representa una de les més importants i apreciades varietats tradicional valencianes de consum en fresc. A pesar d’açò manquem d’una tipificació i caracterització en profunditat, el que dificulta identificar de manera especifica i objectiva característiques distintives d’aquest tipus de tomata tant especial. En aquest treball comparem les característiques genètiques i fenotípiques de la tomata la ‘Valenciana’ i, concretament la ‘Valenciana del Perelló’ amb un conjunt de mes de 1000 varietats de tomates tradicionals Europees amb la finalitat de proporcionar les bases per distingir la tomata ‘Valenciana’ del Perelló’ d’aquelles pertanyents a altres varietats tradicionals anomenades també valencianes o aquelles que són similars dins del conjunt tradicional europeu. La caracterització morfològica, basada en 10 caràcters morfològics i qualitatius ens indica que encara que hi ha diferències poblacionals, no són suficients per discriminar entre tipus varietals. El genotipat de les varietats tradicionals europees revela una estructura genètica ben definida per a la varietat de tomata ‘Valenciana del Perelló’ i respecte a altres tomates valencianes o tomates europees de característiques similars. En particular, 18 variants de seqüència SNPs en llocs específics del genoma de la tomata són suficients per distingir clarament la tomata ‘Valenciana’ tipus ‘ el Perelló’ de les altres varietats de tomata ‘Valenciana’ i la tomata ‘Valenciana’ del conjunt de tomata tradicional europeu. Tenint en compte açò, els nostres resultats proporcionen l’empremta genètica de la tomata ‘Valenciana del Perelló’, punt de partida per a la valorització d’aquesta varietat local i per a la seua utilització en programes de millora o el seu us certificat en mercats de productes d’alta qualitat. es_ES
dc.description.abstract [EN] The ‘Valenciana d’El Perelló’ tomato, originating from the Spanish region l’Horta de València, represents one of the most important and appreciated Valencian landraces for fresh market. Despite this, we still lack a detailed typification and characterization of this variety which is a prerequisite for identifying specific and objective distinctive characteristics of this type of tomato. In this work we compared genetic and phenotypic traits of the tomato variety ‘Valenciana’, in particular the ‘Valenciana d’El Perelló’, against more than 1000 traditional varieties in order to provide the basis to distinguish the tomato ‘Valenciana d’El Perelló’ from a number of other landraces named ‘Valenciana’ or to those similar within the traditional European tomato collection. Morphological characterization, based in 10 fruit morphological and qualitative traits indicated that despite differences between populations, these traits do not discriminate varietal types. The genotyping of European traditional varieties reveal a well defined genetic structure of ‘Valenciana d’El Perelló’ with respect to other Valencian or European tomatoes with similar characteristics. In particular, 18 sequence SNP variants are sufficient to distinguish clearly the tomato ‘Valenciana d’El Perelló’ type from other ‘Valenciana’ varieties and the ‘Valenciana’ variety from the rest of European traditional tomato. Taking this into account, our results provide the ‘Valenciana d’El Perelló’ tomato genetic fingerprint, starting point for the valorization of this landrace and for its use in breeding programs or its certified use in high quality markets. es_ES
dc.description.sponsorship Aquest projecte ha rebut financiació del programa Horizon 2020 de la Unió Europea a través del projecte No 634561 [This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 634561]. es_ES
dc.format.extent 11 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Editorial Universitat Politècnica de València es_ES
dc.relation.ispartof I Congrés de la Tomaca Valenciana: La Tomaca Valenciana d'El Perelló es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Tradicional es_ES
dc.subject Tomate es_ES
dc.subject Valencia es_ES
dc.subject Empremta genètica es_ES
dc.subject Variabilitat es_ES
dc.subject Traditional es_ES
dc.subject Genetic fingerprint es_ES
dc.subject Variability es_ES
dc.title La tomata ‘Valenciana’ del Perelló: comparació de les seues característiques genètiques i fenotípiques amb el conjunt de tomates tradicionals europees. es_ES
dc.type Capítulo de libro es_ES
dc.type Comunicación en congreso es_ES
dc.identifier.doi 10.4995/TOMAVAL2017.2017.6196
dc.relation.projectID info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/634561/EU es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana - Institut Universitari de Conservació i Millora de l'Agrodiversitat Valenciana es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Biotecnología - Departament de Biotecnologia es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario Mixto de Biología Molecular y Celular de Plantas - Institut Universitari Mixt de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pons Puig, C.; Monforte Gilabert, AJ.; Figás Moreno, MDR.; Soler Aleixandre, S.; Blanca Postigo, JM.; Ziarsolo Areitioaurtena, P.; Cañizares Sales, J.... (2020). La tomata ‘Valenciana’ del Perelló: comparació de les seues característiques genètiques i fenotípiques amb el conjunt de tomates tradicionals europees. En I Congrés de la Tomaca Valenciana: La Tomaca Valenciana d'El Perelló. Editorial Universitat Politècnica de València. 141-152. https://doi.org/10.4995/TOMAVAL2017.2017.6196 es_ES
dc.description.accrualMethod OCS es_ES
dc.relation.conferencename I CONGRÉS DE LA TOMACA VALENCIANA: LA TOMACA VALENCIANA DEL PERELLÓ es_ES
dc.relation.conferencedate Mayo 17-18,2017 es_ES
dc.relation.conferenceplace El Perelló (Sueca) es_ES
dc.relation.publisherversion http://ocs.editorial.upv.es/index.php/TOMAVAL/TOMAVAL2017/paper/view/6196 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 141 es_ES
dc.description.upvformatpfin 152 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.relation.pasarela OCS\6196 es_ES
dc.contributor.funder European Commission es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record