- -

Estratègia i posada en marxa d'un canal a Instagram per a la difusió de les activitats de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya (IPCE)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Estratègia i posada en marxa d'un canal a Instagram per a la difusió de les activitats de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya (IPCE)

Show full item record

Aznar Seva, M. (2021). Estratègia i posada en marxa d'un canal a Instagram per a la difusió de les activitats de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya (IPCE). Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/175058

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/175058

Files in this item

Item Metadata

Title: Estratègia i posada en marxa d'un canal a Instagram per a la difusió de les activitats de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya (IPCE)
Author: Aznar Seva, Maria
Director(s): Cabrera Méndez, Margarita
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Instituto de Diseño para la Fabricación y Producción Automatizada - Institut de Disseny per a la Fabricació i Producció Automatitzada
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art
Read date / Event date:
2021-09-27
Issued date:
Abstract:
[CA] El projecte que es presenta a continuació pretén dissenyar una estratègia comunicativa adequada per a l’Instagram de l’Institut de Patrimoni Cultural d’Espanya, així com generar i consolidar comunitat entorn a la ...[+]


[EN] This project aims to design a suitable communication strategy for Instagram for the Spanish Cultural Heritage Institute and to generate and consolidate a community around the institution. This institution currently ...[+]
Subjects: Comunicació , Instagram , Estratègia de comunicació , Xarxes socials , Patrimoni , Communication , Communication strategy , Social networks , Heritage
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Comunicación Transmedia-Màster Universitari en Comunicació Transmèdia
Type: Tesis de máster

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record