- -

Creació d'una marca i desenvolupament del manual d'identitat visual corporativa

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Creació d'una marca i desenvolupament del manual d'identitat visual corporativa

Show full item record

Pérez Del Ruste, L. (2015). Creació d'una marca i desenvolupament del manual d'identitat visual corporativa. http://hdl.handle.net/10251/57560

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/57560

Files in this item

Item Metadata

Title: Creació d'una marca i desenvolupament del manual d'identitat visual corporativa
Author: Pérez del Ruste, Lídia
Director(s): Ampuero Canellas, Olga
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2015-09-21
Issued date:
Abstract:
Aquest projecte consisteix en el disseny de la image corporativa d’una nova empresa d’hosteleria i el posterior desenvolupament reflexat en un manual d’identitat corporativa. La idea de fer aquest projecte va nàixer de ...[+]
Subjects: Imagotip , Creació de marca , Restaurants , Imatge corporativa , Manual d'identitat visual corporativa
Copyrigths: Cerrado
degree: Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos-Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record