- -

Creació d'una marca i desenvolupament del manual d'identitat visual corporativa

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Creació d'una marca i desenvolupament del manual d'identitat visual corporativa

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Ampuero Canellas, Olga es_ES
dc.contributor.author Pérez del Ruste, Lídia es_ES
dc.date.accessioned 2015-11-16T16:42:50Z
dc.date.available 2015-11-16T16:42:50Z
dc.date.created 2015-09-21
dc.date.issued 2015-11-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/57560
dc.description.abstract Aquest projecte consisteix en el disseny de la image corporativa d’una nova empresa d’hosteleria i el posterior desenvolupament reflexat en un manual d’identitat corporativa. La idea de fer aquest projecte va nàixer de la necessitat d’una image corporativa per a un local de nova obertura. L’encàrrec va ser fet per les propietàries del local que, juntament amb el meu interés per l’àrea del disseny gràfic, van fer que el Treball Final de Grau fóra la creació d’aquesta identitat corporativa i el consegüent manual corporatiu. Amb la realització d’aquest s’ha pretés aplicar els coneixements i competències adquirides durant la formació en el Grau en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes en la Universitat Politècnica de València, concretament en l’àmbit del disseny gràfic. A continuació s’explica la manera en la qual està estructurat el projecte. Primerament s’exposa la teoria en la qual es recolza tot el desenvolupament creatiu que va a realitzar-se posteriorment. Després es marquen els objectius que es volen aconseguir amb el projecte, s’analitza i es recopila informació sobre l’empresa i les seues competències; els imagotips i els valors que transmiteixen aquests. Es realitza el briefing i s’exposa com ha de ser la marca. Tot aquest material recopilat dóna pas al naiming. Es passa una enquesta a 10 persones que entren dins del públic objectiu de l’empresa, amb 20 propostes de noms, on han de triar les 3 opcions que més els agraden per a un local d’eixes característiques. Les 3 propostes més votades passen a ser esbossades a paper i, després, a ordinador. De totes aquestes opcions es selecciona la millor alternativa i es desenvolupa minuciosament conjuntament amb el seu respectiu manuel d’identital visual corporativa. Una vegada finalitzada la tasca creativa s’exposen les conclusions obtingudes en el projecte, la bibliografia consultada i els annexos consegüents. es_ES
dc.format.extent 73 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Imagotip es_ES
dc.subject Creació de marca es_ES
dc.subject Restaurants es_ES
dc.subject Imatge corporativa es_ES
dc.subject Manual d'identitat visual corporativa es_ES
dc.subject.classification EXPRESION GRAFICA EN LA INGENIERIA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y desarrollo de Productos-Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i desenvolupament de Productes es_ES
dc.title Creació d'una marca i desenvolupament del manual d'identitat visual corporativa es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pérez Del Ruste, L. (2015). Creació d'una marca i desenvolupament del manual d'identitat visual corporativa. http://hdl.handle.net/10251/57560 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record