- -

Influència del mètode d'extracció en la composicó de l'oli essencial de la corfa de Citrus jambhiri, Citrus hystrix i Citrus limon

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Influència del mètode d'extracció en la composicó de l'oli essencial de la corfa de Citrus jambhiri, Citrus hystrix i Citrus limon

Show full item record

Cebrián I Ortega, A. (2021). Influència del mètode d'extracció en la composicó de l'oli essencial de la corfa de Citrus jambhiri, Citrus hystrix i Citrus limon. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/173857

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/173857

Files in this item

Item Metadata

Title: Influència del mètode d'extracció en la composicó de l'oli essencial de la corfa de Citrus jambhiri, Citrus hystrix i Citrus limon
Author: Cebrián I Ortega, Arnau
Director(s): Llorens Molina, Juan Antonio Olivares Fuster, Oscar Jesús
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Química - Departament de Química
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Read date / Event date:
2021-09-15
Issued date:
Abstract:
[CA] Els olis essencials son substàncies intensament aromàtiques responsables de les fragàncies de diferents òrgans vegetals, com poden ser flors, fulles i fruits. Aquests olis tenen múltiples aplicacions ...[+]


[EN] Essential oils are intensely aromatic substances responsible for the fragrances of different plant organs, such as flowers, leaves and fruits. These oils have multiple applications in the food industry (additives, ...[+]
Subjects: Citrus jambhiri , Citrus hystrix , Citrus limon , Essential oils , Hydrodistillation , Extraction , Chemical composition , Essències , Hidrodestil·lació , Extracció , Composició química
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos-Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record